Vernieuwend, eigentijds, familiaal, persoonlijk en christelijk

Aan de hand van vijf pijlers willen wij de identiteit van onze school verduidelijken. Deze pijlers dienen als één geheel gelezen en begrepen te worden.

Eerste pijler: inzet op karaktervorming

Vanaf de kleuterschool wil de school, in samenwerking met de ouders, het karakter van het kind helpen vormen door het aanleren en inoefenen van fundamentele natuurlijke deugden. Als methodeschool kiezen we ervoor om het verwerven van deze deugden in alle domeinen van het lesprogramma te integreren. Vorming van het verstand en vorming van de wil gaan zo hand in hand.

Tweede pijler: kwalitatief hoogstaand onderwijs

Door te streven naar een steeds betere vakkennis bij de leerkrachten, het gebruik van optimale leermiddelen en een hoog studieniveau bij de leerlingen, kiezen we welbewust voor een herwaardering van het onderwijs.   

Derde pijler: nadruk op persoonlijke begeleiding

Ieder kind is uniek als persoon en krijgt daarom een mentor die niet alleen de leerprestaties maar tevens de persoonlijke ontwikkeling, de deugden  en het welzijn van de leerling van nabij opvolgt. Elke maand is er minstens één gesprek voorzien tussen leerling en mentor. 

Vierde pijler: familiaal en sociaal

Als familiale school willen wij een school zijn van en voor de gezinnen. Opdat de opvoeding thuis en op school één geheel zou vormen voorzien wij tweemaal per semester een gesprek tussen de ouders en de mentor van hun kind. Er is bewust gekozen voor een kleinschalige school van maximaal 240 leerlingen. Zo kan er gemakkelijker gewerkt worden in een familiale sfeer van vriendschap en vertrouwen.

Vijfde pijler: christelijke levensbeschouwing

Onze school biedt een welomschreven opvoedingsproject aan waarvan Jezus Christus het fundament is. In de geest en het spoor van Edward Poppe, een begenadigd pedagoog uit het begin van de 20ste eeuw, leren de kinderen het geloof in Jezus kennen en beleven.

Samengevat kenmerkt de “Familiale School Edward Poppe” zich door:

  • een familiale sfeer
  • een inzet op karaktervorming
  • een persoonlijke begeleiding voor elke leerling
  • een kwalitatief hoogstaande kennisoverdracht
  • een volwaardige christelijke vorming.

Het opvoedingsproject kan u aanvragen via het contactformulier