De leden van de schoolraad

Melanie Schumacher en Jan Den Haerynck, vertegenwoordiging van de ouderraad
Nancy Boschman en Jill Moortgat, vertegenwoordiging van het personeel
Karl Weekers en Ivo van Hemelryck, vertegenwoordiging van het schoolbestuur

De voorzitter van de schoolraad is Mevrouw Nancy Boschman.
De secretaris van de schoolraad is Mijnheer Karl Weekers.