De schoolraad

De schoolraad is een officieel inspraakorgaan samengesteld uit verschillende geledingen: personeel, ouders en lokale gemeenschap.  
Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject van onze school. Tijdens drie vergaderingen per schooljaar, worden onderwerpen besproken die rechtstreeks het schoolleven aanbelangen. Het doel van de schoolraad is ouders, personeel en de lokale gemeenschap nauwer bij het schoolbeleid te betrekken.

Verslagen van de schoolraad

Verslag vergadering schoolraad 20 februari 2019

Verslag vergadering schoolraad 27 februari 2019