De schoolraad

De schoolraad is een officieel inspraakorgaan samengesteld uit verschillende geledingen: personeel, ouders en lokale gemeenschap.  
Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject van onze school. Tijdens drie vergaderingen per schooljaar, worden onderwerpen besproken die rechtstreeks het schoolleven aanbelangen. Het doel van de schoolraad is ouders, personeel en de lokale gemeenschap nauwer bij het schoolbeleid te betrekken.

De leden van de schoolraad

Melanie Schumacher en Jan Den Haerynck, vertegenwoordiging van de ouderraad
Nancy Boschman en Lotte Verslype, vertegenwoordiging van het personeel
Karl Weekers en Ivo van Hemelryck, vertegenwoordiging van het schoolbestuur

De voorzitter van de schoolraad is Mevrouw Nancy Boschman.
De secretaris van de schoolraad is Mijnheer Karl Weekers.

Verslagen van de schoolraad

De verslagen van de schoolraad kan u inkijken bij de directeur.