Schooluren

Hieronder het overzicht van de geplande schooluren.

De school zal haar deuren openen van 8.00u tot 15.25u. (behalve woensdag van 8.00u tot 12.20u)

  • 8.25u: eerste belsignaal. De leerlingen verzamelen per klas op de speelplaats en gaan in rij onder begeleiding van de leerkracht in stilte naar de klas

  • 8.30u: tweede belsignaal en begin van de ochtendlessen

  • 10.10u tot 10.25u: speeltijd lager onderwijs. Onder leiding van leerkrachten en vrijwilligers. Na het belsignaal verzamelen de leerlingen opnieuw per klas en gaan in rij onder begeleiding van hun leerkracht naar de klas

  • 10.35u tot 10.50u: speeltijd kleuteronderwijs

  • 12.05u-13.25u: middagpauze. De kleuters gaan als eerste naar de refter. Lager onderwijs heeft een gezamenlijke (leerkrachten en leerlingen) maaltijd in de refter. Daarna is er mogelijkheid tot sport, spel, muziek (repetitie koor/instrumentale begeleiding) of een gesprek met de mentor

  • 13.30u: begin van de lessen in de namiddag

  • 15.10u: einde lessen

  • 15.10u tot 15.25u: speeltijd voor kinderen die in de avondstudie verblijven

  • 15.25u-16.00u: avondstudie eerste en tweede leerjaar

De schoolpoorten worden steeds gesloten zodat er geen kleine kinderen naar buiten kunnen.